Nagrody

Za osiągnięcia twórcze otrzymała szereg nagród i stypendiów artystycznych, m. in.:

 

 • prezentacja kompozycji podczas 57. Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów UNESCO w Lizbonie
 • nominacja do prestiżowej Nagrody Mediów Publicznych OPUS 2009 (edycja nie została rozstrzygnięta)
 • I nagroda w Konkursie Kompozytorskim im. Artura Malawskiego
  w Rzeszowie za utwór na orkiestrę symfoniczną
 • dwukrotnie I  nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim
  im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie (2011 i 2012)
 • I nagroda w Konkursie Kompozytorskim w Bydgoszczy, Nagroda Specjalna za Walory Warsztatu Kompozytorskiego
  w Konkursie Kompozytorskim na Chóralny Utwór Liturgiczny w Bydgoszczy
 • III nagroda w Konkursie Kompozytorskim organizowanym przez Akademię Muzyczną w Gdańsku, za utwór na orkiestrę smyczkową
 • wyróżnienie w Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Ochlewskiego organizowanym pod auspicjami Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, za utwór na flet preparowany solo
 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim we Wrocławiu za utwór …in their eternal faces… na flet solo. W 2006 roku otrzymała wyróżnienie za utwór Cierń na 2 głosy, altówkę i fortepian do słów Tadeusza Różewicza w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Gliwicach.